ForeningLet respekterer dit privatliv. Vi registrerer udelukkende personoplysninger omkring dig, som er nødvendige for at kunne levere vores produkt til dig som kunde. De personoplysninger vi registrerer er følgende:

  • Navn
  • Adresse, postnr. & by.
  • Emailadresse
  • Telefonnummer

I mange tilfælde er det ikke din private postadresse, emailadresse eller telefonnummer vi har registreret, men derimod foreningens eller virksomhedens kontaktoplysninger.

Vi registrerer disse personoplysninger for at kunne komme i kontakt med dig, hvis vi skal informere omkring ændringer i vores produkt eller hvis vi skal fremsende en faktura for brugen af vores produkt eller hvis vi skal yde support til dig vedr. vores produkt. Vi har således et sagligt og legitimt formål med at behandle dine personoplysninger, og dette er vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Hvis du ikke kan acceptere at vi registrerer ovenstående personoplysninger omkring dig, så skal du ikke gøre brug af vores produkt.

Cookies

Websitet som anvendes til at levere vores produkt, foreninglet.dk, anvender cookies med det formål at kunne logge dig ind på vores produkt. Derudover anvendes der cookies til at huske indstillinger du foretager i vores produkt.

Hvem har adgang til dine personoplysninger

Medarbejdere ansat hos ForeningLet har adgang til dine personoplysninger. Derudover kan ForeningLets revisor, Trekroner Revision, se vores kunders kontaktoplysninger når de udfører review af vores regnskab.

Hvis du har sendt en udtalelse til os vedr. din forenings eller firmas brug af vores produkt, vil dit navn fremgå af vores reference-side på vores hjemmeside.

ForeningLet benytter også underleverandører (underdatabehandlere) til at behandle dine – eller dine medlemmers eller dine kunders – personoplysninger. Disse underleverandører er nødvendige for at vi kan levere vores produkt til dig. Ved brug af en underleverandør indgår ForeningLet altid en databehandleraftale med underleverandøren for at sikre dine persondatarettigheder. Du kan se en komplet liste af underleverandører på denne side.

I tilfælde af at en offentlig myndighed med en retskendelse i hånden vil have udleveret personoplysninger fra ForeningLet, så skal vi i henhold til loven udleverer disse personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger vi har registreret omkring dig. Hvis vores kundeforhold med dig ophører, har du ligeledes ret til at få slettet dine data. Vi er dog underlagt bogføringsloven og vil derfor gemme dine personoplysninger i 5 år, hvorefter de automatisk slettes.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datasikkerhed og opbevaring

Dine personoplysninger opbevares hos Amazon.com i et datacenter i Irland. Amazon.com har en ISO 27001 certificering, som er en international standard for styring af sikkerhed. Al kommunikation fra din computer og hen til serverne er krypteret via HTTPS. Det er den samme kryptering som eksempelvis banker anvender til at beskytte data.