Accept af abonnementsvilkår

Disse abonnementsvilkår tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, eller ved at anvende ForeningLet (herefter benævnt “Applikationen”), eller ved på anden vis at have tilkendegivet accept heraf. Abonnementsvilkårene gælder mellem ForeningLet, CVR-nummer 35827676, Københavnsvej 261, 1. sal, 4000 Roskilde (herefter benævnt “ForeningLet”) og kunden herefter benævnt “Kunden”).

Betalingsbetingelser

Der betales et oprettelsesgebyr ved oprettelse hos ForeningLet. Al efterfølgende betaling foregår kvartalvis og opkræves via faktura tilsendt per mail eller automatisk via Betalingsservice.

På første kvartalvise faktura vil der være en anmodning om tilmelding til Betalingsservice for fremtidige betalinger. Hvis der ikke tilmeldes til Betalingsservice, vil der blive pålagt et administrationsgebyr på 50 kr. per efterfølgende faktura.

Ophør

Opsigelse af et abonnement skal ske skriftligt per email. Udfakturerede kvartalsafgifter refunderes ikke, men ellers er der ingen bindingsperiode.

Privatlivspolitik & kundens data

Kundens data ejes af Kunden. Øvrige vilkår for behandling af kundens data, herunder personoplysninger, er beskrevet i vores databehandleraftale, som er et tillæg til disse abonnementsvilkår.

Der henvises i øvrigt til vores privatlivspolitik.

Prisændringer

ForeningLet forbeholder sig ret til at kunne foretage prisændringer hen over tid. En prisændring vil dog tidligst have effekt 3 måneder efter at prisændringen er annonceret overfor kunden.

Backup af data

Der tages backup af foreningens data én gang i døgnet.

Erstatning ved ødelagt eller forsvundet data

ForeningLet kan ikke gøres erstatningsansvarlig ved tab af data – eksempelvis på grund af strømsvigt, systemfejl, force majeure, indbrud eller lignende omstændigheder. Såfremt det skønnes nødvendigt med tekniske indgreb i forbindelse med forbedringer eller udbedring af fejl på servere af driftmæssige eller tekniske årsager, der måtte medføre tab af data, er ForeningLet ikke erstatningsansvarlig for disse tab.