ForeningLet tilbyder foreningsservice – vi kan hjælpe med at klare nogle af de administrative opgaver, som typisk foreningens kasserer bruger tid på. Det kan frigøre mere tid til medlemmerne og kan aflaste de frivillige kræfter.

Vi hjælper typisk med bogføringsopgaver, og der betales kun for det aktuelle timeforbrug. Hvis det viser sig, at det ikke var hvad I havde forestillet jer, så kan samarbejdet afsluttes fra dag til dag (allerede ud faktureret timeforbrug skal dog betales).

 

 

Foreningsservice kan hjælpe med:

  • Bogføring og elektronisk arkivering af bilag
  • Kontingentopkrævning

Foreningsservice kan IKKE hjælpe med:

  • Kontakt til medlemmer
  • Inkasso

Hvordan fungerer det i praksis?

Foreningen har stadig det økonomiske ansvar, og står selv for regnskabsafslutning og den endelige godkendelse fra revisor. Foreningen har også selv kontakten til foreningens medlemmer.

Typisk sender foreningen fx en gang om måneden et kontoudtog fra netbanken til ForeningLet, således at vi kan se hvad der sker på jeres bankkonto, og på den måde nem lave en korrekt bogføring. Eller også sættes automatisk indlæsning af posteringer fra netbank op, så systemet automatisk henter bilag fra foreningens netbank. Betaling af regninger skal I selv stå for, mens vi så tager os af den efterfølgende bogføring og tilknytning af elektroniske bilag.

Pris

Prisen er 300 kr. pr. time ekskl. moms.
Foreningen betaler kun for det aktuelle timeforbrug, dvs. hvis der bruges 15 min på en given opgave, er det også kun 15 min som afregnes.
ForeningLet laver afregning på foreningsservice tidsforbrug hver måned, dvs. det er nemt for foreningen at holde øje med hvor lang tid der bruges.
Ud fra erfaring fra kunder, som anvender vores bogføringshjælp, har vi beregnet at det koster ca. 10 kr. ekskl. moms pr. bilag vi bogfører.

Udtalelse fra kunde

Her følger en udtalelse fra én af vores kunder, nemlig foreningen Frøsamlerne, vedr. foreningsservice:

Vi er gået fra at være en mindre forening hvor kassereren lavede vores regnskab til at blive en større forening med et større regnskab og flere projektkonti. Vi benytter os af foreningsservice til bogføring, kontering og udarbejdelse af vores regnskab. Hjælpen er uvurderlig, bogføringen sker med det samme.