Nedenfor har forskellige kunder udtalt omkring ForeningLet.

Man kan også se eksempler på hjemmesider, som er lavet med ForeningLet. Klik her for at se hjemmesider.

Læs hvad kunder siger

ForeningLet skaber overblik

ForeningLet skaber overblik over vores medlemmer og gør at de nemt kan melde sig ind via vores hjemmeside. Det er nemt og overskueligt at benytte ForeningLet og vi får altid en super support hvis der skulle være noget der driller i systemet.

Vi har fået lavet en fremmødeskærm der viser billede af de medlemmer der er kommet ind i motionsklubben. Det giver tryghed og overblik så vi altid er sikre på at det kun er medlemmer af klubben, der befinder sig i vores ubemandede motionsklub.

Peter Bertelsen

ForeningLet er meget intuitivt

Vi bruger ForeningLet til bogholderi, regnskab, revision, budgetlægning, medlemsadministration, kontingentopkrævning, bilagsarkivering, udsendelse af medlemsblade og meget mere.

ForeningLet er meget intuitivt at anvende, og der er så god integration mellem alle de muligheder der findes, at det er nemt og sikkert at anvende, vi får meget få fejl og vi kan dele information og indhold med både medlemmer, revisorer og andre interessenter på sikker vis.

Og så er supporten rigtig god – her er der mennesker, der forstår de særlige behov, der gælder for foreninger. Og ForeningLet afspejler denne indsigt. Vi er rigtigt glade for værktøjet, og vil klart anbefale det til alle foreninger – store som små.

Michael Møller

Vi bruger ForeningLet til at styre vores regnskab og medlemskartotek

Vi bruger ForeningLet til at styre vores regnskab og medlemskartotek, og har stor glæde af muligheden for at bestyrelsen kan logge ind og finde emails og telefon numre når de skal i kontakt med et medlem. Desuden køres vores kontingent opkrævning automatisk via Nets (PBS) – og vi skal kun koncentrere os om evt. manglende betalinger og rykkerkørsler – som jo også kan styres via ForeningLet. Et system som har gjort det meget nemmere og mindre tidskrævende af styre en forening som vores.

Desuden muliggør det et skifte i bestyrelsen eller af en kasserer uden de store sværdslag, da der kun skal overdrages et login til ForeningLet, hvor det hele ligger for at en ny kan overtage arbejdet.

At det så også har vist sig at være en billigere løsning for foreningen at samle det hele hos ForeningLet gør det jo bare mere attraktivt.

Alt i alt en anbefalelsesværdig løsning hvis man vil sikre sine medlemskartoteker og sit regnskab i ens forening.

Pal Postas

Vi er meget tilfredse med Foreninglet, der i udpræget grad lever op til sit navn.

Anvendelse:
1. Registrering af alle data omkring vores knap 1.000 medlemmer.
2. Udskrivning af kontingentopkrævninger ved den årlige udsendelse.
3. Registrering af hvem der har betalt/ikke betalt kontingent.
4. Udsendelse af mails til alle, der er registreret i vores e-mailbase ( p.t. 80 % af medlemmerne )… omfatter : Nyhedsbreve, reklame for vores arrangementer, diverse…
5. Opslagsmulighed vedr. medlemmers adresse, tlf, mailadr. m.m.

Administrations forbedring:
Vejby-Tibirke Selskabet kom i en vanskelig situation, da Selskabets mangeårige kasserer og webmaster ikke så sig i stand til at blive ved med at passe de to krævende jobs. Heldigvis kom han selv med det gode råd, at vi kunne få professionel hjælp hos Foreninglet.dk. Som formand deltog jeg sammen med den nye kasserer i et begynderkursus hos Foreninglet og siden den tid har kasseren og jeg kunnet holde styr på vores omfattende medlemskare og har haft god kontakt med dem. Når vi er i tvivl om et eller andet, så har vi med det samme fået hjælp fra Foreninglet via Anders Pallisgaard. Vejby-Tibirke Selskabet har været og er fortsat meget tilfredse med Foreninglet, der i udpræget grad lever op til sit navn.

Chr. Friis Jensen

Enkelt, brugervenligt og indeholder de moduler og funktioner, der er nødvendige.

KREDS Administrationen er en administrations forening for foreninger. Vi bruger ForeningLet som administrationssystem til de foreninger vi administrerer. Administrationssystemet fra ForeningLet er nøje udvalgt, da det er enkelt, brugervenligt og indeholder de moduler og funktioner, der er nødvendige. På flere områder fungerer ForeningLet bedre end andre administrationssystemer (Wedo, Unik, EG-bolig).

Jakob Hallas-Møller
Kreds Administrationen F.M.B.A

Support er altid relevant og til at få kontakt med.

Vi bruger systemet til at holde styr på vores medlemmer. Den nemme håndtering af betalinger og muligheden for at flere bestyrelsesmedlemmer kan arbejde i systemet, var noget af det der tiltalte os, og det har givet os en væsentlig tidsbesparelse. Support er altid relevant og til at få kontakt med.

Alex Bruun

Vi bruger både Nets- og FI-opkrævninger og begge dele fungerer perfekt.

Vi har brugt ForeningLet de sidste 4 år og bruger både medlems- og regnskabsdelen der er super godt integrerede.

De få fejl vi har oplevet, især i starten, er lynhurtigt blevet rettet – ligesom det er glædeligt at se, at ForeningLet er i fortsat udvikling.

Vi bruger både Nets- og FI-opkrævninger og begge dele fungerer perfekt.

Søren Wiilsbøll

Der er altid styr på vores medlemmer

Vi benytter ForeningLets regnskabs- og medlemsmoduler, som vi er meget tilfredse med. Der er altid styr på vores ca. 220 medlemmer og det er både nemt og hurtigt at sende nyhedsbreve og opkrævninger ud til medlemmerne, ligesom det er dejligt enkelt at lave online-tilmeldinger på vores hjemmeside til vore forskellige arrangementer. Regnskabs programmet virker bare. Vi sender fakturaer ud pr. mail og når de er betalt, er det bare at sætte et hak i debitorlisten, så er de bogført – dejligt!

Birte Rasmussen

Vi bruger bookingsystemet til at holde styr på hvornår hvem bruger hvilke lokaler.

ForeningLet gør det utroligt nemt at holde styr på vores forenings medlemskontingenter. Derudover gør systemet det også enormt nemt at holde styr på vores regnskab, da opkrævningssystemet og regnskabssystemet er integreret super godt. Vi bruger det også til at administrere hvilke medlemmer, der er tilknyttet hvilke lokaler i vores øvelokaleforening, og vi bruger bookingsystemet til at holde styr på hvornår hvem bruger hvilke lokaler.

Adam Lilienfeldt

Tusind tak for et godt produkt – som giver os god værdi for pengene.

Vi anvender ForeningLet til kontingentopkrævning af vores 300 medlemmer, derudover er regnskabsmodulet dejligt enkelt at anvende – og det er også rart at vi kan integrere indmeldelse af nye medlemmer direkte ind på vores hjemmeside (www.ganloseby.dk).

Tusind tak for et godt produkt – som giver os god værdi for pengene.

Lars Rune Jensen

Stor hjælp til den daglige regnskabsføring

Vi er et kommunalt råd, valgt af og blandt alle borgere i Hvidovre Kommune over 60 år.
Ud over standardmodulerne anvender vi alene regnskabsmodulet, som virker upåklageligt, og som er til stor hjælp til den daglige regnskabsføring.

Christian Thode

Tusind tak for den gode service

I takt med øget medlemstilgang og øget krav til administration af vores amerikanske football klub har ForeningLet været med til, at gøre administrationen af klubbens medlemmer gnidningsfrit og overskueligt.

ForeningLet tilbyder et godt medlemsmodul hvor vi kan trække medlemslister og skabe overblik, men også et økonomimodul hvor debitorlisten og det nemme opkrævningsmodul gør opkrævning af kontingenter og licenser til en leg.

Vi er lige begyndt, at benytte et nyt modul: Online tilmelding, som viser sig at være yderst praktisk for vores trænere og medlemmer. Samlet set har vi kun oplevet ForeningLet som en perfekt pakke-løsning for klubben, som er alle pengene værd.

Vi oplever aldrig nedbrud og det er altid muligt, at komme i kontakt med kompetent personale ved spørgsmål og problemstillinger. Tusind tak for den gode service.

Mille Hallarth

ForeningLet gør min hverdag meget nemmere

Vores forening hedder Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. Mit navn er Lærke Grønbeck Bing, og jeg er skeretær for foreningen, og derfor den der står for den daglige brug af ForeningLet.

ForeningLet gør min hverdag meget nemmere. Igennem programmet har vi mulighed for at holde styr på alle vores abonnenter. Vi kan nemt tjekke op på deres oplysninger, samt videresende dem til vores trykkeri, der i sidste ende sender tidsskrifterne ud. Endvidere tillader programmet et let og overskuelit overblik over betalinger, samt gør hurtigt at sende nye regninger, rykker mm. ud til dem med et udestående.

Lærke Bing

Vi har meget stor glæde af ForeningLet

Humanistisk Samfund er en landsdækkende forening med knap 1000 medlemmer.
Vi har meget stor glæde af ForeningLet specielt p.g.a. systemets store fleksibilitet og fremragende support, hvor problemer er blevet løst om nødvendigt ved at tilpasse systemet til vores behov.

Vi har medlemmer i mange kategorier med et stort antal kombinationer af aktiviteter, medlemskabsformer og betalingsformer. Dertil kommer, at vi har behov for at kunne henvende os direkte til udvalgte medlemsgrupper på tværs af aktiviteter, geografi og særlige roller i foreningen. Alt dette løser ForeningLet på bedste vis med medlemsdatabasen, opkrævningsmodul, e-mail korrespondance etc.

Hovedbestyrelse og lokalforeningsbestyrelser kan få adgang til dokumentarkiv og relevante dele af medlemssystemet, og senest er det et kæmpe fremskridt, at vi har fået onlinetilmeldingen via vores hjemmeside udvidet, så den ikke blot gælder indmeldelse i foreningen men også tilmeldelse til humanistisk konfirmation. Det sparer mange timers arbejde.

Vi laver ikke direkte regnskab i ForeningLet, men systemet giver os mulighed for på en nem måde at “fodre” bogholderen med alle relevante oplysninger.

Henrik Høyer

Vi er glade for det, det er meget nemt at bruge

Vi bruger foreninglet til vores regnskab, bogholderi, medlemskartotek, opkrævningssystem, e-mail og SMS services.
Vi er glade for det, det er meget nemt at bruge.

Bjarne Klarskov

Medlemsmodulet er dejligt let at holde ajour

Vi bruger ForeningLet som vores regnskabssystem og opkrævningssystem via Nets. Vi er glade for at bruge ForeningLet regnskabssystemet, så vi hele tiden er ajour med vores finansbogholderi og opkrævningerne via Nets kører planmæssigt. Også medlemsmodulet er dejligt let at holde ajour og foretage rettelser i.

Jørn Peder Larsen
Ejerforeningen Kantorparken 67-77

Alt i alt et rigtig godt system!

Vi anvender ForeningLet til vores medlemskartotek, regnskab samt til betalingssystem med Dankort.

Det er et meget let system at anvende og giver et godt overblik vedr. medlemmer og regnskab.
Med hensyn til vores forskellige aktiviteter er det et rigtig godt værktøj der kan kobles sammen med betaling via dankort.

Alt i alt et rigtig godt system. (Hotline support er super).

Ebbe Brix

Stor administrativ lettelse!

Vi benytter jeres regnskabsmodul og opkrævningsmodulet. Desuden er vi ved at se på, hvilke andre funktioner vi kan benytte. F.eks. arbejder vi på, at medlemmerne selv skal holde deres profil opdateret, så vi bl.a. altid har de rette mailadresser i systemet.

Vi synes rigtig godt om ForeningLet, det er et godt og fleksibelt system, der fint opfylder vores behov. Regnskabssystemet er let at gå til og kombineret med opkrævningsmodulet, giver det en stor administrativ lettelse og enkelhed med hele regnskabet.

Jens Peter Toft

Uden ForeningLet ville det være en stor og tidskrævende opgave at administrere en forening med frivillig arbejdskraft.

Vi har ca 200 medlemmer og vi bruger ForeningLet til at administrere vores medlemskartotek. Derudover bruger vi den ved en del af vores mail-korrespondence med medlemmmerne. Dog ikke nyhedmails som vi koordinerer med Danmarks Underholdningsorkester.

I forbindelse med arrangementer for Venneforeningens medlemmer laver vi online tilmeldinger via ForeningLet.
Både når det gælder arrangementer og indmeldelse i foreningen bruger vi økonomidelen til at have overblik over debitorer.
Vi er begyndt at tage regnskabsdelen i brug for også at styre både budget og årsregnskab gennem ForeningLet.

Uden ForeningLet ville det være en stor og tidskrævende opgave at administrere en forening med frivillig arbejdskraft.
Som administrator har jeg også oplevet god service og imødekommende når der, af en eller anden grund har været problemer i systemet.

Bibi Øvermyr

Kan varmt anbefale deres systemer og den gode service

Vi bruger Foreninglet til:

budget og regnskab
Kontingentopkrævning
Medlemsstatistik
Banereservation
Udsendelse af klub informationer

Vi har med stor tilfredshed brugt Foreninglet siden 2012, og kan derfor varmt anbefale deres systemer og den gode service.

Ole Hollenbo

En fornøjelse at være kasserer

Klubben bruger ForeningLet til administration af medlemmer, kontingentbetaling, regnskab og integration til tilmeldinger på vore hjemmeside.
Det er et program som letter det daglige arbejde væsentligt – det er næsten en fornøjelse at være kasserer.

Frederik A Hansen

Kundeservicen er i top

ForeningLet er et glimrende medlemssystem til mindre foreninger som os, og det sparer vores ansatte for op mod 15 pct. af den tid, vi tidligere har brugt på medlemsregistrering.
Samtidig er kundeservicen i top, og man kan altid regne med at få den hjælp, man måtte have behov for.

Sissel Rasmussen

Altid meget kompetent og hurtig support

Efter at vi begyndte med at lave regnskab i ForeningLet, bruger vi under halv tid på regnskabet i forhold til tidligere programmer. Det var en kæmpelettelse.
Når der opstår et problem, bliver det klaret med en opringning eller en mail. Altid meget kompetent og hurtig support.

Mona Ancher

Opkrævninger, holdtilmelding m.m.

Vi bruger ForeningLet til medlemsregistrering, opkrævninger, regnskab, holdtilmelding, nyhedsbreve og statistik.

Susanne Fakkemohs Nielsen
Fitness Nord