Funktioner

Nøglebrik eller talkode?

Der skal tages stilling til, om medlemmerne skal have udleveret en nøglebrik, eller om medlemmerne i stedet anvender deres fødselsdato efterfulgt af en selvvalgt firecifret kode, når de skal ind i bygningen.

Hvis I allerede har et dørsystem installeret i dag, så kan I sandsynligvis genbruge de nøglebrikker I har udleveret til medlemmerne. Det kan afklares ved at I fremsender et par nøglebrikker til os, og så laver vi en test her hos os med vores kortlæser.

Spærring ved manglende betaling

Hvis medlemmet ikke har betalt sit kontingent, så kan dørsystemet sættes op til automatisk at blokere medlemmet i døren.

Ligeledes blokeres døren helt automatisk for medlemmer, som er blevet udmeldt. Dørsystemet slår altid op direkte i den aktuelle medlemsdatabase, og dermed skal medlemsdata kun vedligeholdes i ét system – modsat flere andre systemer på markedet, hvor medlemssystem og dørsystem er to adskilte systemer.

Åbningstider

Dørsystemet kan sættes op til at virke i bestemte tidsrum. Fx kl. 8-23. Om natten vil medlemmerne dermed ikke kunne komme ind i bygningen. Det er valgfrit om der skal anvendes åbningstider eller ej.

Klippekort

Der kan sælges klippekort med fx 10 klip, og hver gang medlemmet bruger sit kort i døren, så bliver klippekortet automatisk talt én ned, og når der ikke er flere klip tilbage, så spærres adgangen automatisk i døren.

Formiddags- og eftermiddags-medlemskaber

Der kan oprettes medlemskaber som giver adgang på forskellige tidspunkter af døgnet. Fx et formiddags-medlemskab, som kun giver adgang i døren fx fra kl. 9-13.

Åbning af dør med talkode i bestemte tidsrum

Dørsystemet kan sættes op til at give adgang i døren med en bestemt talkode, som foreningen selv vælger. Talkoden kan sættes op til kun at virke i bestemte tidsrum. Koden kan fx udleveres til rengøringspersonale eller håndværkere som skal have adgang.

Forudsætninger

  • Der skal være adgang til internet i den bygning, hvor dørsystemet installeres.
  • Der skal opsættes en lille controller-boks inde i bygningen. Den leveres af ForeningLet.
  • Der skal opsættes kortlæsere ved de døre, som skal indgå i dørsystemet. De leveres af
    ForeningLet.
  • Der skal trækkes ledninger fra kortlæsere og døre over til controller-boks, som så
    tilsluttes internet-routeren i bygningen. ForeningLet samarbejder med låsefirmaer som udfører denne type opgave.

Priser

Priserne er beskrevet her – kig efter “dørsystem”.

Læs evt. mere om dørsystemet i vores brugervejledning her.

Kontakt os hvis I har yderligere spørgsmål til dørsystemet.