Med bankforbindelse kan ForeningLet automatisk hente posteringer i netbanken. Det er et alternativ til at indlæse csv-filer fra netbanken – eller at bogføre posteringer helt manuelt. Det kan spare kassereren en masse tid.

Det koster 9 kr. ekskl. moms per måned per bankkonto der forbindes til. Så hvis man har én bankkonto der hentes fra, så koster det 9 kr. ekskl. moms per måned, og har man fx to bankkonti der hentes fra, så koster det 18 kr. ekskl. moms per måned, og så videre.