Priser

Regnskabsmodulet koster 59 kr. om måneden ekskl. moms. Hvis man også vil opbevare bilag elektronisk, så skal man have vores dokumentarkiv, som koster 39 kr. om måneden ekskl. moms. Og hvis man også vil have automatisk indlæsning af posteringer fra netbank, så koster dette 9 kr. ekskl. moms pr. forbundet bankkonto. Man kan dog også indlæse csv-filer fra netbanken, hvilket ikke koster noget.

Registreret bogføringssystem hos Erhvervsstyrelsen

Regnskabsmodulet er registreret hos Erhvervsstyrelsen på listen over registrerede bogføringssystemer. Som udbyder af et bogføringssystem skal man opfylde en række krav, som Erhvervsstyrelsen stiller, og disse krav opfylder regnskabsmodulet.

Hvad er fordelene ved at have regnskabsmodulet hos ForeningLet?

Nogle af vores kunder anvender blot vores medlemssystem, opkrævningssystem, tilmeldingssystem og så videre, og laver så regnskabet i et andet system. Og det er helt fint.

Der kan være nogle fordele ved at køre regnskabet hos ForeningLet. De kan fx være følgende:

 • Fordeling af indtægter (typisk medlemskaber og arrangementer) direkte ud på de korrekte konti i driftsregnskabet.
 • Automatisk postering af alle opkrævninger og indbetalinger.
 • Opkrævning og regnskab køres i ét og samme system.
 • I har ét kontaktpunkt, når/hvis I har spørgsmål til jeres medlemssystem eller regnskabssystem, nemlig ForeningLet.
 • Rettigheder til hvem der må hvad – fx læse/skriveadgang til regnskabsmodulet eller ændre i medlemmerne – styres fra ét af samme system, nemlig ForeningLet.

Kan regnskabsmodulet hos ForeningLet “rumme” vores behov?

Den nemmeste måde at afgøre dette på, er ved at afprøve regnskabsmodulet. Oprette en kontoplan og bogføre nogle bilag. Så får man en god fornemmelse af, hvordan det fungerer.

Regnskabsmodulet er udviklet med foreninger for øje, og derfor er der fin understøttelse for debitorstyring (altså medlemmerne), mens der ikke er særlig meget fokus på kreditorstyring, hvilket dog også typisk er et behov i virksomheder.

Funktionalitet

Her følger en række af funktionerne i regnskabsmodulet:

 • Kontoplan.
 • Kassekladde.
 • Årsregnskab.
 • Budget.
 • Posteringsoversigt.
 • Upload af elektroniske bilag.
 • Moms.
 • Automatisk indlæsning af netbankposteringer.
 • Manuel indlæsning af netbankposteringer fra csv-fil.
 • Afdelingsregnskab.